Přejít k obsahu


Optimalizace výroby na linkách tepelného zpracování

Citace:
MAŠEK, B., VOREL, I., ŠTÁDLER, C., URBÁNEK, M., FEDORKO, M., VANČURA, F. Optimalizace výroby na linkách tepelného zpracování. Kovárenství, 2016, roč. Neuveden, č. 56, s. 16-18. ISSN: 1213-9289
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Optimization of Production on Lines for Heat Treatment
Rok vydání: 2016
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Ing. Ivan Vorel , Ing. Ctibor Štádler , Miroslav Urbánek , Mikuláš Fedorko , Filip Vančura
Abstrakt CZ: Vývoj moderních technologických procesů a jejich optimalizace je zpravidla časově zdlouhavý a cenově náročný proces. Vzhledem k dynamickým požadavkům trhu je mnohdy potřeba udělat rychlá rozhodnutí a parametry výrobního procesu předimenzovat tak, aby požadované výsledky s velkou jistotou vyšly. Praktické zkoušky v provozu vedoucí k optimalizaci výroby jsou mnohdy velmi náročné, neboť zabírají výrobní kapacitu a v případě neúspěšné modifikace procesu mohou vést ke vzniku množství zmetků a zbytečně spotřebované energie. Při tom nemusí být optimum procesních parametrů vůbec nalezeno. Proto byla pro návrh tepelného zpracování v průběžných pecích vyvinuta nová metoda využívající kombinace moderních postupů materiálově-technologického modelování v unikátní kombinaci s FEM simulací kolektivního zpracování výkovků. Pomocí této metody lze odhalovat rezervy stávajících procesů, provádět jejich optimalizace nebo i navrhovat efektivní a dostatečně robustní a zároveň úsporné procesy tepelného zpracování.
Abstrakt EN: Developing and optimizing modern manufacturing processes is typically a time-consuming and costly undertaking. To meet changing market requirements, quick decisions must often be taken and manufacturing route parameters must be overdesigned to ensure that the desired results are obtained with a large safety margin. Production trials aimed at optimizing the manufacturing process are often demanding, as they use up the production capacity, and their failure may lead to vast numbers of rejects and amounts of energy consumed to no avail. At the same time, it is not guaranteed that the optimum process parameters will be found. For these reasons, a new method was developed for designing a heat treatment sequence for a continuous furnace. The method uniquely combines modern material-technological modelling procedures and FEM simulations of treatment of multiple forged parts. Using this method, existing processes can be examined to identify potential for improvement, and then optimized, or new, effective, robust and economical heat treatment sequences can be designed.
Klíčová slova

Zpět

Patička