Přejít k obsahu


Profilingua 2016: Vícejazyčnost jako cesta k úspěchu a překonávání hranic. Konference věnovaná odkazu Karla IV.

Citace:
Königsmarková, A., Vávra, Z., Wagnerová, M., Fenclová, M., Horová, H., Mišterová, I. Profilingua 2016: Vícejazyčnost jako cesta k úspěchu a překonávání hranic. Konference věnovaná odkazu Karla IV.. Plzeň, 15.09.2016 - 16.09.2016.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Multilingualism as a way to success and overcoming of borders. Conference dedicated to the legacy of Charles IV.
Rok vydání: 2016
Autoři: Mgr. Andrea Königsmarková Ph.D. , Ing. Zdeněk Vávra Ph.D. , Mgr. Marina Wagnerová Ph.D. , Doc. PhDr. Marie Fenclová CSc. , PhDr. Mgr. Helena Horová Ph.D. , PhDr. Ivona Mišterová Ph.D.
Abstrakt CZ: Tradiční mezinárodní konference pořádaná filologickými pracovišti Fakulty filozofické ZČU v Plzni byla u příležitosti 700. výročí českého krále Karla IV. věnována vícejazyčnosti jako důležité součásti jeho odkazu. V rámci konference se jednotliví referující zabývali problematikou vícejazyčnosti ve čtyřech sekcích (lingvistická, literárněvědná, lingvodidaktická a kulturně historická sekce), a to z perspektivy celé řady jazyků (čeština, angličtina, francouzština, latina, lucemburština, němčina, řečtina, ruština, slovenština, ukrajinština) v kontextu historickém i veskrze aktuálním.
Abstrakt EN: Traditional international conference organized by philological departments of the Faculty of Arts University of West Bohemia in Pilsen, to commemorate the 700th anniversary of the Czech King Charles IV. was dedicated to multilingualism as an important part of his legacy. During the conference the speakers discussed the issue of multilingualism in four sections (linguistic, literary, didactic and cultural history section), and from the perspective of a number of languages (Czech, English, French, Latin, Luxembourgish, German, Greek, Russian, Slovak, Ukrainian) in the context of historical development and current trends.
Klíčová slova

Zpět

Patička