Přejít k obsahu


The 57th International Conference of Machine Design Departments (ICMD 2016)

Citace:
Vaněk, V., Lašová, V., Hosnedl, S., Kubec, V., Mazínová, I., Raab, Z., Cajthamlová, Š., Dvořák, J., Krátký, J., Kubec Krónerová, E., Krauzová, E. The 57th International Conference of Machine Design Departments (ICMD 2016). Železná Ruda, 07.09.2016 - 09.09.2016.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The 57th International Conference of Machine Design Departments (ICMD 2016)
Rok vydání: 2016
Autoři: Doc. Ing. Václav Vaněk Ph.D. , Doc. Ing. Václava Lašová Ph.D. , Prof. Ing. Stanislav Hosnedl CSc. , Ing. Václav Kubec Ph.D. , Ing. Ivana Mazínová Ph.D. , Ing. Zdeněk Raab Ph.D. , Bc. Šárka Cajthamlová , Ing. Josef Dvořák , Doc. Ing. Jaroslav Krátký Ph.D. , Ing. Eva Kubec Krónerová Ph.D. , Bc. Eva Krauzová ,
Abstrakt CZ: 57. Mezinárodní konference kateder konstruování strojů (ICMD 2016) byla organizována v září 2016 Katedrou konstruování strojů, Fakulta strojní, Západočeská univerzita v Plzni, pod záštitou děkana Fakulty strojní doc. Ing. Milana Edla, Ph.D. ICMD 2016 je zaměřena především na sdílení odborných zkušeností a na diskusi o nových teoretických poznatcích. Dalším cílem této konference je prohloubení mezinárodní spolupráce mezi akademickými pracovníky, výzkumníky pracujícími na univerzitách a výzkumných institucích a odborníky z technické praxe.
Abstrakt EN: The 57th International Conference of Machine Design Departments (ICMD 2016) was organized in September 2016 by the Department of Machine Design, Faculty of Mechanical Engineering, University of West Bohemia in Pilsen under the auspices of the dean of Faculty of Mechanical Engineering doc. Ing. Milan Edl, Ph.D. The ICMD 2016 is mainly focused on sharing professional experience and discussing new theoretical findings. Additional aim of this conference is to create deepen international cooperation among academics, researchers working at universities and research institutions and experts from technical practise. Conference Topics Papers classified by the scientific steering committee will be presented in parallel sessions relevant to the following topics: Machine Design Tribology Hydraulics, Fluid Mechanisms Engineering Analyses Modern Material and Technology Optimization and Design Product Innovation Experimental Methods and Measuring Nanotechnology Biomechanics
Klíčová slova

Zpět

Patička