Přejít k obsahu


Fentonova degradace antibiotik a jiných léčiv v odpadních vodách – vliv železnatých spinelů

Citace:
POKORNÁ, D., CUŘÍNOVÁ, P., ŠNAJDAUFOVÁ, H., KŘENEK, T., POLA, M., NOVÁK, L., JANEČEK, V., POLA, J. Fentonova degradace antibiotik a jiných léčiv v odpadních vodách – vliv železnatých spinelů. WASTE FORUM, 2016, roč. neuveden, č. 3, s. 154-165. ISSN: 1804-0195
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Fenton degradation of antibiotics and other drugs in waste water – effect of ferrous spinels
Rok vydání: 2016
Autoři: Dana Pokorná , Petra Cuřínová , Hana Šnajdaufová , Ing. Tomáš Křenek Ph.D. , Michal Pola , Libor Novák , Vladimír Janeček , Josef Pola
Abstrakt CZ: Železnaté spinely a ilmenit byly testovány jako potenciální katalyzátory Fentonovy degradace některých léčiv a antibiotik, které byly nezávisle monitorovány v odtoku z čistíren odpadních vod. Byla hodnocena použitelnost prášků a laserově deponovaných filmů těchto anorganických oxidů pro rozklad peroxidu vodíku a Fentonův rozklad methylenové modře a také použitelnost prášků pro Fentonův rozklad trimethoprimu, sulfamethoxazolu a karbamazepinu. Výsledky výzkumu prokazují, že relativní aktivita jednotlivých oxidů pro rozklad peroxidu vodíku a methylenové modře je poněkud odlišná a že Fentonova degradace vybraných léčiv účinkem prášků je ovlivněna nejen strukturou léčiv ale i strukturou železnatých spinelů.
Abstrakt EN: Ferrous spinels and ilmenite were tested as potential catalysts of Fenton degradation of antibiotics and other drugs which have been independently monitored in effluents from waste water treatment plants. Powders of these inorganic oxides and laser-deposited films therefrom were tested in the decomposition of hydrogen peroxide and Fenton degradation of Methylene Blue. In addition, the powders were tested in Fenton degradation of trimethoprim, trimethoprim-d9, carbamazepine and sulfamethoxazole. The research results show that relative activity of individual oxides for the decomposition of hydrogen peroxide and methylene blue somewhat differs and that the efficiency of the powders-induced Fenton degradation of trimethoprim, carbamazepine and sulfamethoxazole is affected not only by the structure of these drugs but also by the structure of ferrous spinels.
Klíčová slova

Zpět

Patička