Přejít k obsahu


Modulární systém akumulace energie - stavba měřícího standu plného výkonu

Citace:
DRÁBEK, P., FOŘT, J., PITTERMANN, M. Modulární systém akumulace energie - stavba měřícího standu plného výkonu. Západočeská univerzita v Plzni, 2016.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Modular energy storage system - experimental stand design of full power
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. Ing. Pavel Drábek Ph.D. , Prof. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. , Ing. Jiří Fořt Ph.D. , Doc. Ing. Martin Pittermann Ph.D.
Abstrakt CZ: Zpráva popisuje experimentální stand ESS systému plného výkonu sestávající se ze dvou super-kapacitorů MAXWELL a dvou super-kapacitorů LSMtron. Stand bude sloužit pro experimentální ověření základních parametrů obou typů super-kapacitorů. Dle potřeby je možné libovolně měnit sério-paralelní řazení všech 4 supercapů modulárního systému a hospodařit s celkovou uložitelnou energií 570Wh. Podle potřeby je modulární systém osazen 3-fázovými výkonnými měniči Skiip SKiiP 613 GD123-3DUL V3 od firmy Semikron pracujícími jako vícefázové pulsní měniče pro jednotlivé skupiny supercapů (MAXWELL a LS Mtron).
Abstrakt EN: The report describes experimental stand of energy storage system (ESS) of full power based on 2 supercapacitors by MAXWELL and 2 of LSMtron. The stand will serve for experimental verification of basic parameteres of both supercapacitors types. Then this stand will be use as modular ESS system and the supercapacitors should be coneected serio-paralel combination of all 4 supercapacitors.
Klíčová slova

Zpět

Patička