Přejít k obsahu


Metodika sběru a analýzy dat pro vyhodnocení zranění účastníků dopravní nehody s ohledem na aktivní prvky ve vozidlech

Citace:
GOGOLÍN, O., HAHN, V., HYNČÍK, L., KOVÁŘ, L., MAŇAS, J., MOTL, J., NOVÁK, J., PAVLATA, P., STRIEGLER, D., ŠTĚPÁN, M. Metodika sběru a analýzy dat pro vyhodnocení zranění účastníků dopravní nehody s ohledem na aktivní prvky ve vozidlech. 2016.
Druh: METODIKA, PAMÁTKOVÝ POSTUP, LÉČEBNÝ POSTUP
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Evaluation of road traffic user injuries with regards to active safety systems – data collection and analysis guidelines
Rok vydání: 2016
Autoři: Ondřej Gogolín , Vladimír Hahn , Doc. Ing. Luděk Hynčík Ph.D. , Luděk Kovář , Jaroslav Maňas , Jakub Motl , Jan Novák , Petr Pavlata , David Striegler , Miroslav Štěpán
Abstrakt CZ: Metodika je určena pro konstruktéry silničních vozidel a analytiky, kteří se zabývají sběrem a vyhodnocením dat z dopravních nehod ve vztahu k návrhu nových prvků ve vozidlech. Stěžejní část metodiky je věnována sběru dat z místa dopravní nehody v návaznosti na zranění účastníka nehody (konkrétně chodce). Část textu je věnována rozboru pasivní a aktivní bezpečnosti s cílem identifikovat míru ovlivnění průběhu mechanismu nehody. V závěru je pojednáno o jednom prvku pasivní bezpečnosti vozidla, o aktivní kapotě a jejím vlivu na průběh nehody.
Abstrakt EN: Guidelines are targeted at road vehicle designers and analytics involved in collection and processing traffic accident data in relation to design of new vehicle features. The main part focuses on collection of data from accident spot in relation to injuries of road users, specifically pedestrians. Other parts elaborate on passive and active safety with aim of identifying amount of influence on accident mechanism. The final part is devoted to a selected passive safety feature – active bonnet, and its influence on accident mechanism.
Klíčová slova

Zpět

Patička