Přejít k obsahu


The Potential of AE Sensing in the Indentation Fracture Toughness Measurement

Citace:
SMAZALOVÁ, E., HOUDKOVÁ - ŠIMŮNKOVÁ, Š. The Potential of AE Sensing in the Indentation Fracture Toughness Measurement. In 12th International Conference on Local Mechanical Properties. ZURICH-UETIKON: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2016. s. 203-206. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1012-0386
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Potential of AE Sensing in the Indentation Fracture Toughness Measurement
Rok vydání: 2016
Místo konání: ZURICH-UETIKON
Název zdroje: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD
Autoři: Ing. Eva Smazalová , Ing. Šárka Houdková - Šimůnková Ph.D.
Abstrakt CZ: V příspěvku je popsán postup navržený pro hodnocení indentační lomové houževnatosti s použitím snímání signálu AE, generovaného během indentace. Postup byl ověřen pro sklo a HVOF nástřik na bázi CrC-NiCr.
Abstrakt EN: In this study, an attempt is made to characterize the brittleness of the material by crack formation with the Vickers indenter. To assess the critical load, the sensor of AE signal was used. After preliminary tests on a silica glass, the methodology was applied to HVOF sprayed CrC-NiCr coating in as-sprayed and annealed state. The critical value of indentation force obtained from AE sensing was correlated with the standard method of crack length measurement with good agreement.
Klíčová slova

Zpět

Patička