Přejít k obsahu


Návrh měřicích metod pro měření hluku a vibrací

Citace:
TUREČEK, O. Návrh měřicích metod pro měření hluku a vibrací. Siemens AG, Healthcare, WA - Hegele Kemnath, Hammergrabenstr. 28, D-95478 Kemnath, 2016.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Noise and vibration measurement method development
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Siemens AG, Healthcare, WA - Hegele Kemnath, Hammergrabenstr. 28, D-95478 Kemnath
Autoři: Ing. Oldřich Tureček Ph.D. ,
Abstrakt CZ: V rámci projektu bylo provedeno měření hluku a vibrací výrobků zákazníka. Na základě naměřených dat byla stanovena provozní metoda měření výrobků. Součástí měřicí metody je i stanovení přípustných limitů měřených veličin, aby výrobky splňovaly subjektivně hodnocené požadavky.
Abstrakt EN: In this project noise and vibration measurement of customer products was carried out. Based on these measured data the operation measurement method was designed. Determination of allowed measured values was performed within the measurement method. Limits are set to meet the subjectively evaluated requirements.
Klíčová slova

Zpět

Patička