Přejít k obsahu


Performance of synthetic air gaseous insulation near the limiting homogenity

Citace:
HALLER, R. Performance of synthetic air gaseous insulation near the limiting homogenity. Schneider Electric, Sachsenwerk GmbH, Rathenaustraße 2, 93055 Regensburg, Německo, 2016.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Performance of synthetic air gaseous insulation near the limiting homogenity
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Schneider Electric, Sachsenwerk GmbH, Rathenaustraße 2, 93055 Regensburg, Německo
Autoři: Prof. Ing. Rainer Haller Dr. ,
Abstrakt CZ: V návaznosti na předchozí výzkum v rámci spolupráce mezi společností Schneider Electric a Západočeskou univerzitou v Plzni byla uskutečněna početná řada experimentálních testů napěťové pevnosti plynné izolace. Na základě sjednaného výzkumného programu byly testy zaměřeny na sledování vlivu různých počátečních parametrů, jako jsou přeskoková vzdálenost elektrod, tlak plynu, stupeň homogenity pole na výslednou napěťovou pevnost. V návaznosti na získané výsledky byly provedeny další testovací série s jiným složením izolačního plynu. Celý testovací program je rozdělen do tří částí (A,B,C).
Abstrakt EN: In continuing of previous basic investigations within a co-operation work between Schneider Electric Company and University of West Bohemia special breakdown test series of the used test system with gaseous insulation were performed. In particular, according to the arranged test program (part A, B, C), the influence of different test parameters as gap distance, gas pressure at different field homogeneity on breakdown behaviour has been investigated (part A). For completion of these results special test series were performed (part B,C) using another type of insulating gas.
Klíčová slova

Zpět

Patička