Přejít k obsahu


Performance of synthetic air gaseous insulation near the limiting homogenity – part B/C

Citace:
MÜLLEROVÁ, E., MARTÍNEK, P., HALLER, R. Performance of synthetic air gaseous insulation near the limiting homogenity – part B/C. Schneider Electric Sachsenwerk GmbH, 2016.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Performance of synthetic air gaseous insulation near the limiting homogenity – part B/C
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Schneider Electric Sachsenwerk GmbH
Autoři: Prof. Ing. Rainer Haller Dr. , Doc. Ing. Eva Müllerová Ph.D. , Ing. Petr Martínek Ph.D. ,
Abstrakt CZ: V návaznosti na předchozí výzkum v rámci spolupráce mezi společností Schneider Electric a Západočeskou univerzitou v Plzni byla uskutečněna početná řada experimentálních testů napěťové pevnosti plynné izolace (syntetický vzduch – složení kyslík 5% / dusík 95%). Na základě sjednaného výzkumného programu byly testy zaměřeny na sledování vlivu různých počátečních parametrů, jako jsou přeskoková vzdálenost elektrod, tlak plynu, stupeň homogenity pole na výslednou napěťovou pevnost a to při aplikaci střídavého zkušebního napětí (část A). V návaznosti na získané výsledky byly provedeny další testovací série s jiným složením plynné izolace - syntetický vzduch (kyslík 20% / dusík 80%) a atmosférický vzduch. Celý testovací program je rozdělen do tří částí (A,B,C). Tato výzkumná zpráva obsahuje výsledky získané v rámci testovacího programu označeného jako část B a C.
Abstrakt EN: In continuing of previous basic investigations within a co-operation work between Schneider Electric Company (SE) and Pilsen University (PU) special breakdown test series of the used test system with gaseous insulation (synthetic air_ 5/95) were performed [1]. In particular, according to the arranged test program (part A, B, C), the influence of different test parame-ters as gap distance, gas pressure at different field homogeneity on breakdown behaviour has been investigated (part A- [2]. For completion of these results special test series were performed using another type of insulating gas – synthetic air _20/80 - and, in addition, (normal) air, likewise. In the given report the results of these tests (part B, C) will be described.
Klíčová slova

Zpět

Patička