Přejít k obsahu


Workshop on Graph Colourings

Citace:
Holub, P., Rollová, E., Mockovčiaková, M., Kabela, A., Soták, R. Workshop on Graph Colourings. Plzeň, 06.02.2017 - 10.02.2017.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Workshop on Graph Colourings
Rok vydání: 2017
Autoři: RNDr. Přemysl Holub Ph.D. , RNDr. Edita Rollová Ph.D. , RNDr. Martina Mockovčiaková PhD. , Mgr. Adam Kabela , Doc. Roman Soták Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento workshop byl zaměřený na různé typy barvení grafů s dodatečnými podmínkami na vzdálenosti či okolí, například pakovací barvení, silné a částečně silné hranové barvení, dymanické hranové barvení, stěnové barvení, duhovou souvislost atd. Cílem workshopu byla diskuse a výzkum otevřených problémů různých typů barvení, metod, přístupů a důkazových technik využívaných při řešení těchto a jim podobných problémů. Program sestával z přednášek, následných diskusí, výzkumu v menších skupinách a individuální práce.
Abstrakt EN: The workshop was be focused on various types of graph colourings with distance or neighbourhood constraints, such as packing colouring, strong and semi-strong edge colouring, dynamic edge colouring, face colourings, rainbow connection etc. The aim of the workshop was to discuss some open problems on various types of colourings as well as approaches, methods and techniques. The programme will consist of lectures followed by discussions, research in small groups and individual work.
Klíčová slova

Zpět

Patička