Přejít k obsahu


Optical emission spectroscopy of plasma produced by laser ablation of iron sulfide

Citace:
KARATODOROV, S., MIHAILOV, V.I., KŘENEK, T., GROZEVA, M. Optical emission spectroscopy of plasma produced by laser ablation of iron sulfide. In 19th International Summer School on Vacuum, Electron and Ion Technologies, VEIT 2015. Sozopol: Dutch Institute for Fundamental Energy Research,IUVSTA,Ministry of Education and Science of Republic of Bulgaria, 2016. s. 1-6. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1742-6588
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Optical emission spectroscopy of plasma produced by laser ablation of iron sulfide
Rok vydání: 2016
Místo konání: Sozopol
Název zdroje: Dutch Institute for Fundamental Energy Research,IUVSTA,Ministry of Education and Science of Republic of Bulgaria
Autoři: Stefan Karatodorov , Valentin I. Mihailov , Ing. Tomáš Křenek Ph.D. , Margarita Grozeva
Abstrakt CZ: Předmětem této studie je optická emisní spektroskopická studie plasmy vzniklé laserovou ablací sulfidu železnatého (FeS) ve vakuu. Emise plasmy byla charakterizována časovým a prostorovým rozlišením. Spektroskopické měření bylo použito pro kalkulaci parametrů plasmy. Elektronová teplota byla počítána pomocí Boltzmanovy metody a hustota elektronů Starkovým rozšířením emisních linií.
Abstrakt EN: Optical emission spectroscopy studies are reported of laser ablation plasma from an iron sulphide (FeS) target in vacuum. The plasma emission is characterized with spatial and tempoal resolution. The spectral observations are used to calculate the electron plasma parameters. The electron temperature is calculated by the Boltzmann plot method and the electron number density, by the Stark broadening of the emission lines.
Klíčová slova

Zpět

Patička