Přejít k obsahu


Skládané balkóny

Citace:
KALINA, T., VOREL, I., JENÍČEK, Š. Skládané balkóny. 2017.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Stacked balconies
Rok vydání: 2017
Název zdroje: ECOBOS s.r.o.; Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Tomáš Kalina , Ing. Ivan Vorel , Ing. Štěpán Jeníček
Abstrakt CZ: Funkční vzorek představuje nosnou konstrukci skládanou z prostorově ohýbaných plošných segmentů vyrobených z tenkých pozinkovaných plechů válcovaných zatepla, které jsou při montáži spojovány šroubováním. Výhodou je lehká konstrukce s jednoduchou manipulací, kterou mohou provádět dva pracovníci. Tato konstrukce efektivně využívá hmotnost použitého materiálu pro dosažení tuhosti konstrukce při minimálních nákladech na materiál, výrobu i montáž. Mechanické spojování nenarušuje původní protikorozní povrchovou úpravu zinkováním a urychluje montáž na místě a to i ve stavebně těžko dostupných a na problematicky manipulovatelných místech.
Abstrakt EN: Functional sample represents the bearing structure assembled of spatially curved plane segments made of thin galvanized hot rolled sheets, which are joined during assembly by screwing. The advantage is lightweight design with easy handling, which can be assembled by two workers. This design effectively uses the weight of material used to achieve structural rigidity while minimizing material costs, production and installation. Mechanical joining interfere original anticorrosive surface treatment of galvanizing and accelerating the on-site assembly, even in hard to reach building and manipulated on problematic areas.
Klíčová slova

Zpět

Patička