Přejít k obsahu


Using of material-technological modelling for designing production of closed die forgings

Citace:
IBRAHIM, K., VOREL, I., JENÍČEK, Š., KÁŇA, J., AIŠMAN, D., KOTĚŠOVEC, V. Using of material-technological modelling for designing production of closed die forgings. In IOP Conference Series-Materials Science and Engineering. Bristol: IOP PUBLISHING LTD, 2017. s. 1-6. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1757-8981
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Using of material-technological modelling for designing production of closed die forgings
Rok vydání: 2017
Místo konání: Bristol
Název zdroje: IOP PUBLISHING LTD
Autoři: Ing. Khodr Ibrahim , Ing. Ivan Vorel , Ing. Štěpán Jeníček , Ing. Josef Káňa , Ing. David Aišman Ph.D. , Ing. Vratislav Kotěšovec
Abstrakt CZ: Výroba výkovků je velice složitý a náročný proces, který se skládá z množství výrobních operací kování a často následného tepelného zpracování. Optimalizovaná výrobní linky je zárukou kvalitní produkce, která je nutnou podmínkou pro zisk kovářského podniku. Problematickými se však mohou stát změny ve výrobním procesu, které jsou vyvolány změnami potřeb zákazníků. Tyto změny mohou být příčinou dočasného zastavení výroby, a to za účelem nového nastavení a optimalizace jejího chodu Použitím materiálově-technologického modelování lze uvedené změny odzkoušet a optimalizovat v laboratorních podmínkách mimo samotný podnik, aniž by byla zastavena jeho výroba. Konkrétní technologické parametry produkce lze pomocí materiálově-technologického modelování měnit dynamicky v závislosti na změnách požadavků trhu. Výsledkem materiálově-technologického modelování jsou parametry optimálního technologického zpracování výkovků, hodnoty mechanických vlastností a mikrostrukturní rozbor. V článku je řešena problematika materiálově-technologického modelování vlivu stupně deformace a rychlosti chladnutí vybraného výkovku z dokovací teploty na vývoj mikrostruktury a z ní vycházejících mechanických vlastností.
Abstrakt EN: Production of forgings is a complex and demanding process which consists of a number of forging operations and, in many cases, includes post-forge heat treatment. An optimized manufacturing line is a prerequisite for obtaining prime-quality products which in turn are essential to profitable operation of a forging company. Problems may, however, arise from modifications to the manufacturing route due to changing customer needs. As a result, the production may have to be suspended temporarily to enable changeover and optimization. Using material-technological modelling, the required modifications can be tested and optimized under laboratory conditions outside the plant without disrupting the production. Thanks to material-technological modelling, the process parameters can be varied rapidly in response to changes in market requirements. Outcomes of the modelling runs include optimum parameters for the forging part's manufacturing route, values of mechanical properties, and results of microstructure analysis. This article describes the use of material-technological modelling for exploring the impact of the amount of deformation and the rate of cooling of a particular forged part from the finish-forging temperature on its microstructure and related mechanical properties.
Klíčová slova

Zpět

Patička