Přejít k obsahu


Impact of quenching temperature and isothermal holding time during austempering on bainite content in high-silicon steel

Citace:
KOTĚŠOVEC, V., VOREL, I., JENÍČEK, Š., KÁŇA, J., IBRAHIM, K. Impact of quenching temperature and isothermal holding time during austempering on bainite content in high-silicon steel. In IOP Conference Series-Materials Science and Engineering. Bristol: IOP PUBLISHING LTD, 2017. s. 1-5. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1757-8981
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Impact of quenching temperature and isothermal holding time during austempering on bainite content in high-silicon steel
Rok vydání: 2017
Místo konání: Bristol
Název zdroje: IOP PUBLISHING LTD
Autoři: Ing. Vratislav Kotěšovec , Ing. Ivan Vorel , Ing. Štěpán Jeníček , Ing. Josef Káňa , Ing. Khodr Ibrahim
Abstrakt CZ: Křemík sehrává důležitou roli při výrobě a zpracování oceli. Zúčastňuje se metalurgických pochodů v tavenině, zlepšuje slévatelnost a společně s hliníkem patří mezi prvky, které potlačují tvorbu cementitu při tepelném zpracování oceli. Právě poslední zmiňovaná vlastnost představuje vysoký potenciál pro možnost vývoje vysokopevných ocelí s vynikajícími plastickými vlastnostmi. Výrazným vlivem se zde stává množství bainitu ve struktuře oceli. To je závislé zejména na teplotě a době přerušení kalení v oblasti bainitické transformace. U ocelí s nízkým obsahem křemíku probíhá bainitická transformace při izotermických podmínkách téměř do úplné přeměny austenitu na bainit. Přídavek vyššího obsahu křemíku kolem 2% hmotnostních by měl být příčinou tzv. nekompletního reakčního fenoménu bainitické transformace. Ta by pak neměla proběhnout do úplné transformace austenit-bainit, avšak do určitého podílu bainitu ve struktuře dané temodynamickou rovnováhou systému austenit-bainit. Tím by bylo možné řídit vývoj mikrostruktury, a tedy mechanických vlastností vysokopevných bainiticko-marenzitických ocelí.
Abstrakt EN: Silicon plays an important role in the manufacture and processing of steel. It is involved in metallurgical processes in the melt, improves castability, and, together with aluminium, belongs to the elements which suppress cementite formation during heat treatment of steels. The last-named aspect offers a great potential for developing high-strength steels with excellent ductility. The amount of bainite in the microstructure has a substantial impact in this respect. Bainite fraction depends mainly on temperature and on the isothermal holding time in the bainitic transformation region. In steels with low silicon levels, isothermal bainitic transformation continues until all austenite has transformed to bainite. At higher silicon levels, approximately 2 weight percent, the bainitic transformation is expected to be incomplete. The resulting bainite fraction would then be dictated by the thermodynamic equilibrium in the austenite-bainite system. As a result, one could control microstructural evolution, and thus the mechanical properties in high-strength bainitic-martensitic steels
Klíčová slova

Zpět

Patička