Přejít k obsahu


Effect of silicon content on microstructure of low-alloy Q&P-Processed steels

Citace:
VOREL, I., JENÍČEK, Š., KÁŇA, J., IBRAHIM, K., KOTĚŠOVEC, V., MAŠEK, B. Effect of silicon content on microstructure of low-alloy Q&P-Processed steels. In IOP Conference Series-Materials Science and Engineering. Bristol: IOP PUBLISHING LTD, 2017. s. 1-6. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1757-8981
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Effect of silicon content on microstructure of low-alloy Q&P-Processed steels
Rok vydání: 2017
Místo konání: Bristol
Název zdroje: IOP PUBLISHING LTD
Autoři: Ing. Ivan Vorel , Ing. Štěpán Jeníček , Ing. Josef Káňa , Ing. Khodr Ibrahim , Ing. Vratislav Kotěšovec , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: Současný stav kontrukce a návrh fukčních dílů a součástí klade důraz na nízkou hmotnost a současně vysokou pevnost. Metod tepelného zpravání, kterými lze těchto požadavků dosáhnout je několik. Jedná se například o TRIP tepelné zpracování, izotemické žíhání na bainit či metodu Q-P. Právě metoda Q-P dosahuje vynikajících výsledků ohledně požadavku na mechanické vlastnosti i sníženou hmotnost. Její podstata vychází ze stabilizace zbytkového austenitu, ke které dochází v důsledku přerozdělení uhlíku mezi martenzitickou a austenitickou fází. Uhlíkem obohacený austenit následně zajisťuje plastickou složku jinak křehké martenzitické matrice. Podmínkou úspěšného zpracování oceli metodou Q-P je dostatečný obsah křemíku v oceli, který brání precipitaci nežádoucího cementitu. Ten by v mikrostruktuře vznikal na základě obohacování zbytkového austenitu uhlíkem. Nakolik je vyšší obsahu křemíku v oceli pro Q-P zpracování přínosný, je možno determinovat porovnáním Q-P tepelného zpracování na ocelích s různým obsahem tohoto prvku.
Abstrakt EN: Today's requirements for the design of functional parts and components demand low weight and, at the same time, high strength. There are several heat treatment methods which can satisfy such requirements. These include TRIP heat treatment, long-time low-temperature austempering, and Q&P processing. It is the Q&P processing which delivers excellent results in terms of mechanical properties and light weight. It relies on stabilising retained austenite through partitioning of carbon between martensite and austenite. The carbon-enriched austenite then becomes a ductile constituent in the otherwise brittle martensitic matrix. A precondition for successful Q&P processing consists in sufficient silicon content in the steel, which precludes precipitation of undesirable cementite. Cementite would otherwise form as a result of enrichment of retained austenite with carbon. To ascertain the usefulness of higher silicon level in steel for Q&P processing, one can compare Q&P processes in steels with various levels of this element.
Klíčová slova

Zpět

Patička