Přejít k obsahu


DEFORMITY U VROZENÝCH A ZÍSKANÝCH VAD SKELETU JAKO FUNKČNÍ ADAPTACE KOSTÍ

Citace:
MAŘÍK, I., ZEMKOVÁ, D., MAŘÍKOVÁ, A., MYSLIVEC, R., ČERNÝ, P., KRAWCZYK, P. DEFORMITY U VROZENÝCH A ZÍSKANÝCH VAD SKELETU JAKO FUNKČNÍ ADAPTACE KOSTÍ. Pohybové ústrojí, 2017, roč. 24, č. 1, s. 64-68. ISSN: 2336-4777
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2017
Autoři: Prof. MUDr. Ivo Mařík CSc. , Daniela Zemková , Alena Maříková , Radek Myslivec , Pavel Černý , Petr Krawczyk
Abstrakt CZ: Deformity pohybového aparátu u genetických kostních chorob (kostních dysplazií – KD) jsou způsobeny nedokonalou funkční kostní adaptací v důsledku genetických změn růstových chrupavek, odlišné molekulární a mikroskopické struktury kolagenu (1. a 2. typ) a proteoglykanů matrix, jejichž důsledkem jsou změny mechanických vlastností kostní, chrupavčité a vazivové tkáně (kloubních pouzder, vazů a šlach). Remodelace kostní tkáně za fyziologického i patologického stavu probíhá po celý život jedince v limitních cyklech (Petrtýl, Danešová 2000). Genetické vlivy mají i funkci řízení délky „života“ cyklu (Petrtýl a Danešová, 1999). U KD je modelace a remodelace resp. osteoresorpce a osteoformace různou měrou abnormální, utlumená. Při symtomatikcé léčbě využíváme v období růstu Hüter-Volkmannův zákon (3. mechanismus funkční adaptace kostí) jak při léčení ortézami či korzety, tak při částečné epifýzeodéze v oblasti kolenních a hlezenních kloubů. Korekce deformit končetin je úspěšná při dodržení algoritmu léčení 10–16 hod/24 hod během 10 – 18 měsíců léčení (v závislosti na růstové rychlosti – empirická zkušenost). Operační léčení deformit u dětí často selhává – deformity se vrací, nutná kombinace s ortotickým léčením. Urychlený kostní obrat je nutné léčit antiresorpčními léky a fyzioterapií.
Klíčová slova

Zpět

Patička