Přejít k obsahu


ANTROPOMETRICKÉ MĚŘENÍ TIBOFEMORÁLNÍHO ÚHLU, ÚHLU PATY, TORSE BÉRCŮ A ROTACE KYČELNÍCH KLOUBŮ Z FOTOGRAFIÍ

Citace:
PETRÁŠOVÁ, Š., ZEMKOVÁ, D., MAŘÍKOVÁ, A., MYSLIVEC, R., HUDÁKOVÁ, O., MAŘÍK, I. ANTROPOMETRICKÉ MĚŘENÍ TIBOFEMORÁLNÍHO ÚHLU, ÚHLU PATY, TORSE BÉRCŮ A ROTACE KYČELNÍCH KLOUBŮ Z FOTOGRAFIÍ. Pohybové ústrojí, 2017, roč. 24, č. 1, s. 68-69. ISSN: 2336-4777
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2017
Autoři: Šárka Petrášová , Daniela Zemková , Alena Maříková , Radek Myslivec , Olga Hudáková , Prof. MUDr. Ivo Mařík CSc.
Abstrakt CZ: Běžně užívané goniometry se ukázaly nedostatečně přesné, a proto jsme se zaměřili na měření úhlů z fotografií. Ke správnému hodnocení pacientů je třeba znát fyziologické normy. Normy, které jsou dostupné pro dospělé, je třeba doplnit o normy pro dětí v období růstu. Referenční hodnoty pro tibiofemorální úhel pro české děti od 3 do 15 let byly zpracovány a publikovány již v r. 2012 (Petrášová et al., Pohybové ústrojí 19, 2012 č. 1–2, 63–73). V našem sdělení představujeme metodiku pro zahájenou ortopedicko-antropometrickou studii, jejímž cílem jsou referenční hodnoty pro úhel paty, torsi bérce a zevní a vnitřní rotaci v kyčelním kloubu u českých dětí.
Klíčová slova

Zpět

Patička