Přejít k obsahu


RACIONÁLNÍ PŘÍSTUP K PACIENTŮM S NESTEJNOU DÉLKOU DOLNÍCH KONČETIN. PREDIKCE RŮSTU KONČETI

Citace:
ZEMKOVÁ, D., MAŘÍK, I., PERÁŠOVÁ, Š., MYSLIVEC, R. RACIONÁLNÍ PŘÍSTUP K PACIENTŮM S NESTEJNOU DÉLKOU DOLNÍCH KONČETIN. PREDIKCE RŮSTU KONČETI. Praha, 2017. ISSN:2336-4777
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: RATIONAL APPROACH TO PATIENS WITH LEG LENGTH DISCREPANCY. PREDICTION OF LEG GROWTH
Rok vydání: 2017
Autoři: Daniela Zemková , Prof. MUDr. Ivo Mařík CSc. , Šárka Perášová , Radek Myslivec
Abstrakt CZ: Pro plánování léčby je proto důležitý odhad – predikce, jaké velikosti zkrat dosáhne v dospělosti. Predikce zkratu závisí na etiopatogenezi a stupni poškození růstových plotének. Vzorec růstu zkratu je stanoven na základě diagnózy a dlouhodobého sledování. U většiny vrozených zkratů či přerůstů se rozdíl zvětšuje po celé růstové období, přičemž poměr postiženého a nepostiženého kontralate - rálního segmentu zůstává konstantní (typ I podle Shapiro 1982). Naopak u řady získaných asymetrií (např. přerůstů po zlomenině, zkratů po Perthesově chorobě), se rozdíl po určité době ustálí (typ III). Predikční metody založené na auxologických a rentgenologických poznatcích a upřesňované dlouhodobým sledováním umožňují dostatečně spolehlivou predikci finálního zkratu, volbu racionálního řešení a naplánování doby operace i průběžné hodnocení výsledků lé
Klíčová slova

Zpět

Patička