Přejít k obsahu


Force field for realistic molecular dynamics simulations of TiO2 growth

Citace:
HOUŠKA, J. Force field for realistic molecular dynamics simulations of TiO2 growth. COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE, 2017, roč. 134, č. JUN 15 2017, s. 1-7. ISSN: 0927-0256
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Force field for realistic molecular dynamics simulations of TiO2 growth
Rok vydání: 2017
Autoři: Doc. Ing. Jiří Houška Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá vývojem a testováním Buckinghamova interakčního potenciálu umožňujícího správný popis růstu TiO2 atom po atomu. Na rozdíl od obvyklých procedur vývoje interakčních potenciálů byla mezi kritérii úspěchu zahrnuta správná koordinační čísla, na která potenciál při modelování růstu vede. Nejprve byly nafitovány parametry krátkodosahové interakce vedoucí na správné mřížkové parametry a formovací energie v širokém rozsahu nábojů Ti a O. Následně byly provedeny simulace růstu amorfního TiO2 za účelem zjištění a kvantifikace vztahů mezi náboji jednotlivých prvků a preferovanými koordinačními čísly. Byl identifikován interakční potenciál vedoucí na experimentálně nejvýznamnější struktury (z hlediska koordinačních čísel). Tento potenciál byl dále testován pomocí simulací růstu krystalického TiO2.
Abstrakt EN: The paper deals with the development and subsequent testing of a Buckingham interaction potential which allows one to correctly describe the atom-by-atom growth of TiO2. Contrary to the most frequent procedures of the interaction potential development, correct coordination numbers which the potential leads to in an open surface growth are included amongst the criteria of success. First, parameters describing the short-range interaction have been fitted in order to achieve correct lattice parameters and formation energies in a wide range of Ti and O elemental charges. Next, growth simulations of amorphous TiO2 have been performed in order to investigate and quantify the relationship between the elemental charges and the preferred coordination numbers. The interaction potential which leads to the most experimentally relevant structures (in terms of coordination numbers) has been identified. This potential was further tested by growth simulations of crystalline TiO2.
Klíčová slova

Zpět

Patička