Přejít k obsahu


Jaké místo náleží idejím v Platónových nepsaných naukách?

Citace:
PAITLOVÁ, J. Jaké místo náleží idejím v Platónových nepsaných naukách?. Ostium, 2017, roč. 13, č. 1, s. 1-7. ISSN: 1336-6556
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Which Place Belongs to the Ideas in Plato’s Unwritten Doctrine?
Rok vydání: 2017
Autoři: Mgr. Jitka Paitlová Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Studie se změřuje na problematiku Platónových nepsaných nauk, konkrétně na postavení idejí v rámci nepsaných nauk. Nejprve jsou představeny základní rysy klasické interpretace idejí v Platónových dalozích Faidón a Ústava. Dále je vysvětlena tzv. protologie, tedy teorie o prvotních principech Jedna a Neurčité dvojice. V důsledku je rozvedena protologická interpretace ideje Dobra, která vyniká nad jsoucnost, jak Platón explicitně tvrdí v Ústavě. Nakonec je diskutována přirozenost ideálních čísel a matematických jsoucen v dialogu Filébos.
Abstrakt EN: The paper focuses on the issue of Plato’s so called “unwritten doctrine” and on the position of “ideas” in it. First, the basic features of classical interpretation of ideas in Plato’s dialogues Phaedo and Republic will be introduced. Further, it will explain “protology”, the theory of principles (i.e. theory of the One and the Indefinite Dyad). Author suggests the protological interpretation of the Idea of the Good that stands out above all existence, as Plato claimed explicitly in Republic. In the end of the paper is discussed the nature of ideal numbers and the mathematical being in the dialogue Philebus.
Klíčová slova

Zpět

Patička