Přejít k obsahu


Alternative uses of eddy current inspection in materials engineering

Citace:
BENEŠ, P., KOTRBA, M., KŘÍŽ, A. Alternative uses of eddy current inspection in materials engineering. Manufacturing Technology, 2016, roč. 16, č. 6, s. 1240-1243. ISSN: 1213-2489
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Alternative uses of eddy current inspection in materials engineering
Rok vydání: 2016
Autoři: Ing. Petr Beneš Ph.D. , Matěj Kotrba , Prof. Dr. Ing. Antonín Kříž
Abstrakt CZ: Existuje velké množství speciálních metod založených na metodě vířivých proudů pro posuzování vnitřních vad materiálů. Nejvýznamnější využití tato metoda nachází v povrchovém inženýrství, pro hodnocení veličin v povrchovém inženýrství. Jedná se tedy o nenahraditelný nástroj v povrchovém inženýrství. Důvodem je to, že žádná jiná podobně cenově dostupná metoda neposkytne informace jak o povrchu tak i o podpovrchové oblasti. Je třeba poznamenat, že podpovrchové oblasti jsou velice významné a výrazně ovlivňují vlastnosti povrchu. Tento článek pojednává o netradiční aplikaci metody vířivých proudů. Tato metoda je nejčastěji používána pro detekci vad v materiálu. Tato studie popisuje využití této metody pro nedestruktivní testování zpevnění dvou kovových materiálů: hliníkové slitiny EN AW-1090 a uhlíkové oceli S235JR-C.
Abstrakt EN: There are a large number of special methods for exploring the internal condition of materials on the basis of eddy currents. A major use of this method can be seen in surface engineering, particularly in studying some state quantities of surface integrity. It is also an irreplaceable tool in surface engineering. The reason is that no other affordable method provides information on both the surface and the sub-surface regions, as the latter are difficult to reach by most other inspection methods. It must be noted that the sub-surface region is significant, and dictates, to a large extent, the behaviour of the overlying surface. This article explores a non-traditional application of eddy current inspection. This inspection technique is typically used for detecting discontinuities in material. The study presented here involves a use of this non-destructive testing method for studying work hardening in two metallic materials: EN AW-1090 aluminium alloy, and S235JR-C carbon steel.
Klíčová slova

Zpět

Patička