Přejít k obsahu


Analysis of the join between blade and stator disc in steam turbine

Citace:
BENEŠOVÁ, S., KŘÍŽ, A., BENEŠ, P. Analysis of the join between blade and stator disc in steam turbine. Manufacturing Technology, 2017, roč. 17, č. 1, s. 3-7. ISSN: 1213-2489
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Analysis of the join between blade and stator disc in steam turbine
Rok vydání: 2017
Autoři: Ing. Soňa Benešová Ph.D. , Prof. Dr. Ing. Antonín Kříž , Ing. Petr Beneš Ph.D.
Abstrakt CZ: Využití nových metod uchycení lopatek na disk statoru vede k potřebě vyhodnocování sil nýtovaného spoje. Konvekční mechanické testování odhalilo velké silové rozdíly v tomto spoji. Po mechanických zkouškách byla využita numerická simulace pomocí softwaru DEFORM, jelikož získání dalších zkušebních vzorků pro mechanické testy bylo obtížné. Nejprve byla simulace zaměřena na vyhodnocení odstředivé síly, s přihlédnutím ke zpevňování materiálu v důsledku deformace materiálu. V dalším bodě byla simulace zaměřena na stanovení počátečních rozměrů dříku. Cílem práce bylo zajistit, aby bylo rotací došlo k pěchování tak, aby dřík zaplnil celý otvor v krytu. Ve výsledku byla upravena připojovací síla a především došlo k eliminaci působících sil.
Abstrakt EN: The use of new method of attaching fixed blades to a stator disc led to the need for evaluating the strenght of a riveted joint. Conventional mechanical testing revealed large variations in the strenght of this joint. After sectioning involved numerical simulations using the DEFORM software, because securing additional samples for physical examination was complicated. The first simulation task focused on determining the tearing-out force, taking into account work hardening of the shank material due to plastic defromation. The second simulation task aimed to identify optimum initial dimensions of the shank. The goal was to ensure that the rotary upsetting process causes the shank to completely fill the hole in the shroud. As a result, the join strenght would be improved and, above all, the variation in strenght eliminated.
Klíčová slova

Zpět

Patička