Přejít k obsahu


Pokročilé metody simulace procesu svařování

Citace:
FLOREK, A., ŠIMEČEK, J., KŘÍŽ, A. Pokročilé metody simulace procesu svařování. In Technická konference Hrotovice 2017. Brno: TESYDO, s.r.o., 2017. s. 174-183. ISBN: 978-80-87102-15-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The development of computing and numerical methods in welding technology
Rok vydání: 2017
Místo konání: Brno
Název zdroje: TESYDO, s.r.o.
Autoři: Ing. Anton Florek CSc., Ph.D. , Ing. Jiří Šimeček , Prof. Dr. Ing. Antonín Kříž ,
Abstrakt CZ: Rozvoj výpočetní techniky a numerických metod na bázi FEM umožňuje prověřovat vlastnosti výrobku i technologii jeho výroby virtuálně již v průběhu jeho konstrukčního návrhu. Simulace technologických procesů, jako je svařování, tváření nebo odlévání, je dnes již poměrně běžně používána. Snižuje se tak množství prováděných praktických experimentů a provozních zkoušek, což vede k výrazné redukci finančních i časových nároků. U software pro numerické simulace metod tavného svařování jde v důsledku o simulace odezvy materiálu na tepelné procesy (teplotní pole, zbytková napětí, deformace, mikrostrukturní změny). Příspěvek je zaměřený na ukázky simulace procesu svařování desek a trubek koutovým svarem, svarem natupo pro metody MIG/MAG a fyzikální metody svařování plazmou a laserem.
Abstrakt EN: The development of computing and numerical methods including FEM allow to check products properties and manufactoring technologies during engineering design. Simulations of welding, forming and casting are ordinarily used nowadays. Practicle experiments and testing are redused. It leads to saving money and time. Heat proceses (thermal field, residual stress, defromation, microstructual changes) are detected with simulations. The article is focused on simulations of board welding and tube welding using MIG/MAG method and physical methods using plasma and laser ray.
Klíčová slova

Zpět

Patička