Přejít k obsahu


Korozní odolnost laserem navařené slitiny INCONEL 625

Citace:
KLUFOVÁ, P., CHOCHOLATÝ, O., KŘÍŽ, A., NĚMEČEK, S. Korozní odolnost laserem navařené slitiny INCONEL 625. In Technická konference Hrotovice 2017. Brno: TESYDO, s.r.o., 2017. s. 188-194. ISBN: 978-80-87102-15-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Corrosion resistance of INCONEL 625 cladded by laser
Rok vydání: 2017
Místo konání: Brno
Název zdroje: TESYDO, s.r.o.
Autoři: Ing. Pavla Klufová , Ing. Ondřej Chocholatý Ph.D. , Prof. Dr. Ing. Antonín Kříž , Stanislav Němeček
Abstrakt CZ: Článek je zaměřen na vyhodnocení korozivzdornosti laserem navařené slitiny Inconel 625 na substrátu z oceli S355. V článku je sledována závislost parametrů navařování na výsledné korozní vlastnosti navařené slitiny. Korozní odolnost návaru je zde vztažena k parametru promíšení návaru a substrátu. Korozní vlastnosti byly měřeny pomocí potenciostatu SP 150 BioLogic a kvantifikovány polarizačním odporem, samovolným korozním potenciálem a korozní rychlostí. Jako korozní prostředí byl zvolen roztok 3 % NaCl. Dále byly laserové návary vyhodnoceny z pohledu metalografie. Laserové návary byly připraveny na diodovém laseru LaserLine LDF 3500. Všechny vytvořené návary byly porovnány s etalonovým vzorkem ze slitiny Inconel 625.
Abstrakt EN: Corrosion resistance is very a important feature of products and assemblies. Accelerated corrosion test are usually used for testing of corrosion. It is always important to choose the test which results corresponds to real corrosion environment results. Most used test method is still exposition in continual salt spray environment. The results of this test usually do not correspond with reality. Therefore has been developed cyclic corrosion tests. Results of cyclic corrosion tests more corresponds to reality.
Klíčová slova

Zpět

Patička