Přejít k obsahu


Změny vlastností oceli DOMEX 700MC po svaření a porovnání s ocelí S355

Citace:
KŘÍŽ, A. Změny vlastností oceli DOMEX 700MC po svaření a porovnání s ocelí S355. In Technická konference Hrotovice 2017. Brno: TESYDO, s.r.o., 2017. s. 149-159. ISBN: 978-80-87102-15-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Changes in the properties of DOMEX 700MC steel upon welding and comparision with S355 steel
Rok vydání: 2017
Místo konání: Brno
Název zdroje: TESYDO, s.r.o.
Autoři: Prof. Dr. Ing. Antonín Kříž ,
Abstrakt CZ: Článek pojednává o změnách mechanických vlastností doprovázených změnami struktury ve vazbě na svarový spoj mikrolegované oceli DOMEX 700MC. Jsou presentovány, jak parametry svařování této oceli, tak i změny, které vyplývají z výsledků statické i dynamické zkoušky tahem. Tyto změny jsou dány do korelace se strukturními změnami. S ohledem na použití této oceli pro kolejová vozidla jsou pro porovnání uvedeny výsledky z dříve používané svařené oceli S355. Článek přináší nejen informace o možnosti svařování mikrolegované oceli, ale také popisuje degradační procesy, které by vznikly v důsledku nedodržení správného technologického postupu svařování. Tyto poznatky jsou uvedeny i ve vazbě na provedenou rešeršní studii použití svařovaných konstrukcí z mikrolegovaných ocelí.
Abstrakt EN: The present article discusses changes in mechanical properties associated with structural changes in a welded joint in DOMEX 700MC microalloyed steel. It presents welding parameters for this steel, as well as results of static and dynamic tensile tests, and correlates the latter with the structural changes. As this steel is used in rail vehicles, the data are compared with those for the formerly-used S355 steel. The article provides information on welding of this microalloyed steel and describes degradation processes which would be caused by using incorrect welding procedures. The information is presented in the context of an earlier literature review-based study of the use of welded structures from microalloyed steels.
Klíčová slova

Zpět

Patička