Přejít k obsahu


Svařitelnost borovo-austenitických ocelí pomocí laserového a elektronového paprsku

Citace:
VILCSEK, I., VNOUČEK, M., KŘÍŽ, A. Svařitelnost borovo-austenitických ocelí pomocí laserového a elektronového paprsku. In Technická konference Hrotovice 2017. Brno: TESYDO, s.r.o., 2017. s. 184-187. ISBN: 978-80-87102-15-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Laser and electron beam welding of austenitic stainless steel containing boron
Rok vydání: 2017
Místo konání: Brno
Název zdroje: TESYDO, s.r.o.
Autoři: Ing. Igor Vilcsek Ph.D. , Ing. Milan Vnouček Ph.D. , Prof. Dr. Ing. Antonín Kříž ,
Abstrakt CZ: Článek se zabývá austenitickými korozivzdornými ocelemi s obsahem boru. Tento článek vznikl na základě rešeršní činnosti, kdy autoři zjistili, že informace ke svařování této speciální oceli buď chybí, nebo jsou nepřesné. Cílem tohoto článku je obeznámit o vlastnostech uvedeného materiálu a jeho využití v jaderním průmyslu. Dalším cílem je svařování austenitické korozivzdorné oceli s obsahem boru metodami laserového a elektronového paprsku a jejich vliv na kvalitu svaru. Konkrétně se jedná o oceli NEUTRONIT A 928 SA a NEUTRONIT A 976SM od firmy BÖHLER.
Abstrakt EN: This article is focused on austenitic stainless steel containing boron. This article I based on informations about welding of this steel which are are incorrect or are not. The aim of this article is to explain properties and using this steel in nuclear engineering. Another aim of this article is to weld austenitic stainless steel containing borron using laser ray and electron ray and to observe changes in weld. Steel NEUTRONIT A 928 SA and NEUTRONIT A 976SM from BÖHLER company were used for this experiment.
Klíčová slova

Zpět

Patička