Přejít k obsahu


Svařování heterogenních svarových spojů měď-ocel

Citace:
ČEJKOVÁ, P. Svařování heterogenních svarových spojů měď-ocel. In Technická konference Hrotovice 2017. Brno: TESYDO, s.r.o., 2017. s. 164-170. ISBN: 978-80-87102-15-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Copper-steel heterogeneous welds
Rok vydání: 2017
Místo konání: Brno
Název zdroje: TESYDO, s.r.o.
Autoři: Ing. Petra Čejková ,
Abstrakt CZ: Ke skladování vyhořelého paliva jsou používány speciální kontejnery navržené k tomuto účelu. Tyto kontejnery musí splňovat přísné bezpečnostní parametry. Jsou ukládány do centrálního meziskladu vyhořelého jaderného paliva poblíž elektráren odkud mají být převezeny do hlubinného úložiště. Jelikož vyhořelé palivo je stále radioaktivní a stále uvolňuje množství tepla, které je třeba z kontejneru odvádět, musí být k tomuto účelu přizpůsobena konstrukce a volba materiálu kontejneru. Požadavky na použitý materiál jsou dány hlavně nutností odvodu stále vznikajícího tepla od VJP. Jedním z možných konstrukčních řešeních pro vyvedení tepla z palivových kazet uložených v kontejneru je měděný koš, nádoba kontejneru je vyrobena z lité oceli. Na nádobu kontejneru jsou přivařena měděná žebra, které slouží k požadovanému odvedení tepla z tělesa kontejneru. Měď je vzhledem k vysoké tepelné vodivosti jedním z konstrukčních materiálů v oblasti jaderné energetiky. Jelikož měď je využívána jako hlavní prostředek k odvodu tepla, nelze se vyhnout svařování heterogenních svarových spojů měď-ocel. To přináší pochopitelně řadu problémů do technologie výroby těchto zařízení. Jedná se hlavně o konstrukční navržení svarového spoje a vhodné technologie svařování, aby svar splňoval parametry požadované zákazníkem. Tento příspěvek se bude zabývat technologií svařování a analýzou svarového spoje měděného žebra s ocelovým návarem kontejneru pro jaderný materiál.
Abstrakt EN: Special containers are designed for spent fuel storage. This containers have to fulfill strict safety rules. They are stored into central stock near to power station. After that they are relocated into underground storage. Because of still radioactive and hot spent fuel is designed special construction and materials. The main requirement is to heat dissipation of the spent fuel. One of the constructions designed for this case is a special copper basket stored in steel container. Copper construction is welded to the steel container. Copper basket allow good heat dissipation from the fuel to the wall of the steel container. Because of good conductivity copper is an important material in nuclear engineering. This brings a problem because copper and steel creates heterogeneous welds. Production technology and construction are more complicated for compliance the safety rules. This article is focused on welding technology and copper-steel weld analysis for nuclear engineering.
Klíčová slova

Zpět

Patička