Přejít k obsahu


Odolnost proti kontaktnímu namáhání laserem ovlivněného povrchu slinutého karbidu TH 10

Citace:
PRŮCHA, V., BRICÍN, D., KŘÍŽ, A. Odolnost proti kontaktnímu namáhání laserem ovlivněného povrchu slinutého karbidu TH 10. In MANUFACTURING TECHNOLOGY - PILSEN 2017. Pilsen: University of West Bohemia, 2017. s. 245-253. ISBN: 978-80-261-0636-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Resistance to contact stress of laser affected surface of cemented carbide TH 10
Rok vydání: 2017
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Ing. Vojtěch Průcha , Ing. David Bricín , Prof. Dr. Ing. Antonín Kříž
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá hodnocením vlastností důležitých při kontaktním namáhání slinutého karbidu, se speciálně upraveným povrchem, před a po depozici PVD vrstvy. Pro tento experiment byla vybrána PVD vrstva, která má obchodní označení nACRo4. Působením laseru za různých parametrů byla na povrchu vzorků vytvořena přesně definovaná textura povrchu. Vzorky byly vyrobeny ze slinutých karbidů. Celkem byly připraveny 4 série vzorků s různým povrchovým stavem. Povrchy u tří sérií vzorků byly pomocí laseru výrazně pozměněny. Čtvrtá série sloužila jako referenční, kde byl povrch připraven běžným broušením. Pro hodnocení odolnosti proti kontaktnímu namáhání byla zvolena metoda "PIN-on-DISC". Stupeň opotřebení byl hodnocen pomocí koeficientu opotřebení W.
Abstrakt EN: This article deals with evaluating the resistance to contact stress of different surface texture of cemented carbide with and without PVD layer. For this experiment layer of PVD called as nACRo4 was selected. Different surface texture was created on the surface of samples due to different parameters of preparation of the samples. The total fourth series of samples were created by pulse laser. The last one was created by grinding which were as etalon. For evaluating the resistance to contact stress "PIN-on-DISC" method was used. The degree of wear was evaluated by the coefficient wear W.
Klíčová slova

Zpět

Patička