Přejít k obsahu


The effect of chemical composition on microstructure and properties of TRIP steels

Citace:
KUČEROVÁ, L., BYSTRIANSKÝ, M. The effect of chemical composition on microstructure and properties of TRIP steels. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 2016, roč. 77, č. 1, s. 5-12. ISSN: 1734-8412
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The effect of chemical composition on microstructure and properties of TRIP steels
Rok vydání: 2016
Autoři: Doc. Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Ing. Martin Bystrianský
Abstrakt CZ: Pokročilé vysoce pevné oceli mohou být vyráběny s různým chemickým složením. Tento článek nabízí srovnání výsledků dosažených pro čtyři různé nízko legované oceli s 0.2-0.4 %C, 0.5-2 %Si, 0.6-1.5 %Mn, 0.03-0.06 %Nb a 0.8-1.33 %Cr. Pro každou ocel byly analyzovány mikrostruktury získané dvěma metodami tepelně-mechanického zpracování a tyto byly porovnány s teoretickými predikcemi IRA diagram vypočítaných v software JMatPro. Tepelně-mechanické zpracování všech ocelí bylo provedeno na simulátoru a výsledné mikrostruktury byly analyzovány s využitím řádkovací elektronové mikroskopie a jejich vlastnosti byly stanoveny zkouškou tahem. Bylo zjištěno, že mikrostruktury typické pro TRIP (transformation induced plasticity) oceli mohou být získány velmi snadno pro oceli s nízkým obsahem uhlíku a niobu legovanými křemíkem, nebo hliníkem a křemíkem. Přídavek chromu ovlivnil nepříznivě rozpad austenitu a způsobil intenzivní perlitickou transformaci u nízko-uhlíkové oceli a vznik převážně martenzitické mikrostruktury u středně uhlíkové oceli. Výsledné mikrostruktury chrome legovaných ocelí byly v rozporu se strukturami vypočítanými v IRA diagramech.
Abstrakt EN: Various alloying strategies can be used to produce advanced high strength steels and this work offers comparison of results achieved for four different low alloyed steels with 0.2-0.4 %C, 0.5-2 %Si, 0.6-1.5 %Mn, 0.03-0.06 %Nb and with 0.8-1.33 %Cr. Microstructures obtained by two methods of thermo-mechanical treatment were analysed for each steel and compared with theoretical predictions of TTT (time temperature transformation) diagrams calculated by JMatPro.
Klíčová slova

Zpět

Patička