Přejít k obsahu


Thermo-mechanical Treatment of Chromium Alloyed Low Carbon Steel

Citace:
KUČEROVÁ, L., BYSTRIANSKÝ, M., KOTĚŠOVEC, V. Thermo-mechanical Treatment of Chromium Alloyed Low Carbon Steel. In International Science Index. Edinburg: World Academy of Science, Engineering and Technology, 2017. s. 450-454. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1307-6892
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Thermo-mechanical Treatment of Chromium Alloyed Low Carbon Steel
Rok vydání: 2017
Místo konání: Edinburg
Název zdroje: World Academy of Science, Engineering and Technology
Autoři: Doc. Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Ing. Martin Bystrianský , Ing. Vratislav Kotěšovec
Abstrakt CZ: Nízko legovaná vysoce pevná ocel 0.2%C-0.6%Mn-2S%i-0.8%Cr byla zpracována několika režimy tepelně-mechanického zpracování. Cílem zpracování bylo dosažení komplexní mikrostruktury TRIP (transformation induced plasticity) ocelí. Tepelně-mechanické zpracování bylo provedeno na tepelně-mechanickém simulátoru a zahrnovalo dva nebo tři deformační kroky. Tyto deformace byly vždy aplikovány během chlazení z teploty ohřevu na různé teploty bainitické prodlevy. Výsledné mikrostruktury byly tvořeny feritem, bainitem, martenzitem, perlitem a 4-10% zbytkového austenitu. Komplexní charakter mikrostruktury TRIP ocelí přispěl k dosažení velmi dobrého poměru pevnosti a tažnosti. V této práci byly získány pevnosti kolem 800 MPa při tažnosti A5mm převyšující 31%.
Abstrakt EN: Several methods of thermo-mechanical processing were applied to 0.2%C-0.6%Mn-2S%i-0.8%Cr low alloyed high strength steel. The aim of the processing was to achieve TRIP (transformation induced plasticity) steels complex microstructures. Thermo-mechanical processing was carried out at thermo-mechanical simulator, applying two or three deformation steps. The deformations were in always carried out during the cooling from soaking temperatures to various bainite hold temperatures. The final microstructures consisted of ferrite, bainite, martensite and pearlite and about 4- 10% of retained austenite. The complex character of TRIP steel microstructure was responsible for its good strength and ductility. The strengths achieved in this work were around 800 MPa with ductility A5mm above 31%.
Klíčová slova

Zpět

Patička