Přejít k obsahu


Strength analysis of pin connections using computer aided systems

Citace:
BERNARDIN, P., LAŠOVÁ, V., SEDLÁČEK, F. Strength analysis of pin connections using computer aided systems. MM Science Journal, 2017, roč. 2017, č. March, s. 1773-1777. ISSN: 1803-1269
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Strength analysis of pin connections using computer aided systems
Rok vydání: 2017
Autoři: Ing. Petr Bernardin , Doc. Ing. Václava Lašová Ph.D. , Ing. František Sedláček
Abstrakt CZ: Cílem práce byla analýza možností predikce kolíkových spojů (eventuálně čepových) formou analytického výpočtu, s využitím moderních metod využívajících počítačovou podporu CAx systémů. Tyto moderní metody zahrnují speciální jednoúčelové programy a analýzy metodou konečných prvků (MKP). Zmíněné metody se zásadně liší časovou náročností výpočtu a přesností výsledků. Dalším důležitým kritériem je míra aplikovatelnosti vzhledem ke vzájemné poloze zatěžovací síly a poloze kolíků, různému středu tuhosti spoje, či různé tuhosti spojovaných součástí. Tyto parametry zásadně ovlivňují výsledky. U zmíněných metod se zásadně liší způsob vyhodnocení výsledků. Při analýze MKP musí vyhodnocení spoje provést konstruktér/výpočtář sám, stejně tak při výpočtu pomocí některých jednoúčelových programů (např. BSPOJ). Jednoúčelové programy KISSsoft a MITCalc vyhodnocení obsahují. Výstupem této práce je srovnání zmíněných možností predikce chování zmíněných spojů, jejich následného vyhodnocení a hodnocení aplikovatelnosti výsledků. Získané poznatky by měly sloužit jako podpora pro konstruktéry při řešení konstrukčních návrhů analogických spojů.
Abstrakt EN: The aim of this work was to analyse the options for predicting pin connections, using modern computer aided systems. These advanced methods include Special-Purpose Programs and Finite Element Analysis, which fundamentally differ in their duration and precision of results. Some of these methods allow calculation including the influence of the force and pin position, position of the stiffness centre, and stiffness of the connected parts. These conditions significantly affect the results. The evaluation of results is different in all the calculation methods. The resulting evaluation in Finite Element Analysis is a task for the designer, as well as the calculation using some Special-Purpose Programs (for example BSPOJ). Other Special-Purpose Programs (for example KISSsoft or MITCalc) evaluate the pin connection automatically. This work describes the comparison of these prediction methods for pin connections, and the evaluation of the results.
Klíčová slova

Zpět

Patička