Přejít k obsahu


Kvalita života pacientů po kardiopulmonální resuscitaci

Citace:
PODZIMEK, M., PFEFFEROVÁ, E. Kvalita života pacientů po kardiopulmonální resuscitaci. Urgentní medicína, 2017, roč. 20, č. 1/2017, s. 34-41. ISSN: 1212-1924
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The quality of life in patients after cardiopulmonary resuscitation
Rok vydání: 2017
Autoři: Bc. et Bc. Michal Podzimek , Mgr. Eva Pfefferová
Abstrakt CZ: Tento příspěvek se zabývá problematikou hodnocení kvality života u pacientů po kardiopulmonální resuscitaci, kteří prodělali náhlou zástavu oběhu v mimonemocničním prostředí v plzeňském kraji. Kromě základních informací týkajících se neodkladné resuscitace, se v článku věnujeme především vymezení kvality života a metodám jejího měření. Ve výzkumné části jsme u dvou pacientů po kardiopulmonální resuscitaci, pomocí kazuistik, zjišťovali specifika přednemocniční a nemocniční neodkladné péče. Pomocí rozhovorů a dotazníkového šetření jsme zkoumali kvalitu života u těchto dvou vybraných pacientů v kontextu jejich fyzických, psychických a sociálních potřeb.
Abstrakt EN: Intent of this article was to objectively describe the issue of quality of life in patients after cardiopulmonary resuscitation who experienced out-of-hospital cardiac arrest in Pilsen district, Czech republic. Main purpose of theoretical section is to define quality of life and methods of its measurement. In the practical part, we used case studies to investigate the specifics of prehospital and hospital emergency care of two patients after cardiopulmonary resuscitation. Using interviews and questionnaires, we examined the quality of life in these two patients in the context of their physical, psychological and social needs.
Klíčová slova

Zpět

Patička