Přejít k obsahu


Ninth workshop on the Matthews-Sumner conjecture and related problems

Citace:
Ryjáček, Z., Holub, P., Kaiser, T., Mockovčiaková, M., Rollová, E., Fleischner, H. Ninth workshop on the Matthews-Sumner conjecture and related problems. Plzeň, 09.04.2017 - 14.04.2017.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Ninth workshop on the Matthews-Sumner conjecture and related problems
Rok vydání: 2017
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Jednota českých matematiků a fyziků
Autoři: Prof. RNDr. Zdeněk Ryjáček DrSc. , RNDr. Přemysl Holub Ph.D. , Prof. RNDr. Tomáš Kaiser DSc. , RNDr. Martina Mockovčiaková PhD. , RNDr. Edita Rollová Ph.D. , Prof. Herbert Fleischner
Abstrakt CZ: Problémově orientovaný workshop specializovaný na různé verze Matthews-Sumnerovy hypotézy, Thomassenovy hypotézy, hxypotézy o dominantních cyklech, hypotézy o dvojitém pokrytí kružnicemi a příbuzné otevřené problémy.
Abstrakt EN: A problem-oriented workshop specialized on variations of the Matthews-Sumner conjecture, Thomassen's conjecture, the Dominating Cycle Conjecture, the Cycle Double Cover Conjecture and related open problems.
Klíčová slova

Zpět

Patička