Přejít k obsahu


Počátky města Sušice

Citace:
LHOTÁK, J. Počátky města Sušice. Jihočeský sborník historický - Supplementum 7, 2016, roč. Neuveden, č. Supplementum 7, s. 149-208. ISSN: 0323-004X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Beginnings of the Town Sušice
Rok vydání: 2016
Autoři: PhDr. Jan Lhoták Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek analyzuje dosavadní prameny o nejstarších dějinách Sušice a pokouší se na jejich základě rekonstruovat předlokační situaci i počátky královského města. Archeologicky je Sušice doložitelná již ve 12. století, první písemné zmínky ji pro období 1233-1273 dokládají v držbě bavorského rodu hrabat z Bogenu a Wittelsbachů. Po připojení k Českému království došlo k lokaci královského města, přičemž nejpravděpodobněji se jeví podle několika indicií (hradby, pečeť, pozdější písemné zmínky) období vlády Václava II. Nové město bylo pravděpodobně zpočátku obehnáno provizorním opevněním, teprve po roce 1322 začalo budování kamenné hradby.
Abstrakt EN: The paper analyzes existing historical sources about the oldest history of the town of Sušice and attempts to reconstruct the situation before foundation of the royal city. Sušice is archaeologically documented already in the 12th century, the first written mentions for the period 1233-1273 shows that it was in the possession of the Bavarian noble family of the Counts of Bogen and Wittelsbach. After the joining to the Kingdom of Bohemia, the royal town was founded, and the period of the reign of Wenceslas II was most likely to occur due to several indications (walls, signet and later written mentions). The new town was probably at first surrounded by a provisional fortification, only after 1322 began building a stone wall.
Klíčová slova

Zpět

Patička