Přejít k obsahu


Computer Generated Display Holography

Citace:
LOBAZ, P. Computer Generated Display Holography. Lyon, 2017.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Computer Generated Display Holography
Rok vydání: 2017
Autoři: Ing. Petr Lobaz
Abstrakt CZ: Pro realistické 3-D iluze se často používá slovo „hologram“. Dokonalému 3-D displeji se často říká „holografický“, přinejmenším v novinách. Ale co se vlastně slovem „holografický“ míní? Tento tutorial vysvětluje principy holografie, bezčočkové zobrazovací metody objevené Gaborem a Denisjukem v polovině 20. století, která je schopna vytvořit dokonalé 3-D obrazy – hologramy. Dále vysvětluje základní kroky přechodu od klasické k digitální holografii a dále k počítačem generované obrazové holografii – protějšku počítačové grafiky, který nepočítá syntetický obraz, ale hologram. Tutorial dále popisuje tisk hologramů, elektronické holografické displeje a srovnává holografii s konkurenčními metodami.
Abstrakt EN: “A hologram“ is a ubiquitous term when talking about realistic 3-D illusion. “Holographic display” seems to be the holy grail of 3-D display technology, at least according to news headlines. But what “holographic” actually means? The tutorial explains basics of holography, the lensless imaging method, invented by Gabor and Denisyuk in the mid-twentieth century, that produces breathtaking 3-D images - holograms. Then it explains basic steps of transition from classical to digital holography and to computer generated display holography - a counterpart of computer graphics that does not calculate an image, but a hologram. The tutorial also covers holographic printing, holographic electronic displays and compares them to competing technologies.
Klíčová slova

Zpět

Patička