Přejít k obsahu


COMPARATIVE STUDY OF FRETTING BEHAVIOURS OF HVOFSPRAYED COATINGS AT ROOM AND HIGH TEMPERATURE

Citace:
SMAZALOVÁ, E., HOUDKOVÁ - ŠIMŮNKOVÁ, Š. COMPARATIVE STUDY OF FRETTING BEHAVIOURS OF HVOFSPRAYED COATINGS AT ROOM AND HIGH TEMPERATURE. In METAL 2015 - 24th International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava: TANGER LTD, KELTICKOVA 62, SLEZSKA, OSTRAVA 710 00, 2015. s. 1170-1174. ISBN: 978-80-87294-62-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: COMPARATIVE STUDY OF FRETTING BEHAVIOURS OF HVOFSPRAYED COATINGS AT ROOM AND HIGH TEMPERATURE
Rok vydání: 2015
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: TANGER LTD, KELTICKOVA 62, SLEZSKA, OSTRAVA 710 00
Autoři: Ing. Eva Smazalová , Ing. Šárka Houdková - Šimůnková Ph.D.
Abstrakt CZ: V tomto příspěvku je prezentována studie o chování tepelně nastříkaného povlaku Cr3C2-CoNiCrAlY při kluzném opotřebení za pokojové a vysoké teploty - 600 ° C. Testy opotřebení byly realizovány lineárním reciprokým Ball-on-Flat testem podle ASTM G133-05, nazývaného fretting test, na tribometru CETR-UMT3. Hodnocení povlaků se konkrétně zabývá odolností proti opotřebení, charakteristikou tření a mechanismy opotřebení. Povlaky byly analyzovány pomocí SEM. Cr3C2-CoNiCrAlY HVOF povlak prokázal svůj potenciál jako povlak pro vysoké teploty posuvných nebo frettingových aplikací. Měřený COF se snižoval spolu se zvyšující se teplotou. Na druhé straně, odolnost proti opotřebení se snížila při vysoké teplotě v okolí oxidů vzniklých v tribologické drážce.
Abstrakt EN: This paper provides a study of sliding wear behavior of Cr3C2-CoNiCrAlY thermally sprayed coating at room and high temperature - 600°C. Wear testing was realized by linearly reciprocating Ball-on-Flat sliding wear test according to ASTM G133-05, so called fretting test using the tribometer CETR-UMT3. The evaluation addresses specifically wear resistance, friction characteristic and sliding wear mechanisms. The coatings were examined by SEM imaging. The Cr3C2-CoNiCrAlY HVOF coating proved its potential as a coating for high temperature sliding or fretting application. Measured COF decreased together with increasing temperature. On the
Klíčová slova

Zpět

Patička