Přejít k obsahu


Měrné teplo při fázovém přechodu v supravodiči s fluktuujícími magnetickými momenty

Citace:
KOS, Š., MARTIN, I., VARMA, C. Měrné teplo při fázovém přechodu v supravodiči s fluktuujícími magnetickými momenty. Kouty u Ledče nad Sázavou, 2017.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Specific heat at the transition in a superconductor with fluctuating magnetic moments
Rok vydání: 2017
Autoři: Doc. Mgr. Šimon Kos Ph.D. , Ivar Martin , Chandra Varma
Abstrakt CZ: Spočítali jsme renormalizaci parametrů Ginzburgovy-Landauovy volné energie vlivem fluktuujících lokálních klasických magnetických momentů. Zjistili jsme, že tyto fluktuace vedou ke snížení teploty přechodu do supravodivého stavu a ke zvýšení skoku koeficientu měrného tepla na teplotě přechodu. Naše výsledky jsou v souladu s měřeními na supravodiči s těžkými fermiony CeCoIn5 při měnícím se přiloženém izotropním tlaku.
Abstrakt EN: We have calculated the renormalization of the parameters in the Ginzburg-Landau free energy due to fluctuating classical magnetic moments. We found out that these fluctuations suppress the temperature of the transition into the superconducting state and they increase the jump of the specific-heat coefficient at the transition. Our results are in agreement with measurements of the heavy-fermion superconductor CeCoIn5 at varying applied isotropic pressure.
Klíčová slova

Zpět

Patička