Přejít k obsahu


Ceramic-like open-celled geopolymer foam as a porous substrate for water treatment catalyst

Citace:
KOVÁŘÍK, T., KŘENEK, T., POLA, M., RIEGER, D., KADLEC, J., FRANČE, P. Ceramic-like open-celled geopolymer foam as a porous substrate for water treatment catalyst. In IOP Conf. Series: Materials Science and d Engineering. Bristol: IOP PUBLISHING LTD, DIRAC HOUSE, TEMPLE BACK, BRISTOL BS1 6BE, ENGLAND, 2017. s. 1-4. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1757-8981
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Ceramic-like open-celled geopolymer foam as a porous substrate for water treatment catalyst
Rok vydání: 2017
Místo konání: Bristol
Název zdroje: IOP PUBLISHING LTD, DIRAC HOUSE, TEMPLE BACK, BRISTOL BS1 6BE, ENGLAND
Autoři: Ing. Tomáš Kovářík Ph.D. , Ing. Tomáš Křenek Ph.D. , Michal Pola , Ing. David Rieger , Ing. Jaroslav Kadlec , RNDr. Petr Franče
Abstrakt CZ: Publikace předkládá výsledky přípravy a charakterizace geopolymerních pěn a jejich mikrostrukturní a mechanické vlastnosti. Způsob výrovy byl experimentálně stanoven několika kroky: (a) příprava geopolymerní směsi, (b) inkorporace keramického plniva, (c) impregnace polyuretanové pěny geopolymerní směsí, (d) tepelné zpracování připravených substrátů. Geopolymerní směs byla připravena na bázi roztoku křemičitanu draselného n (SiO2) / n (K2O) = 1,6 a práškové směsi kalcinovaného kaolinu a jemného oxidu křemičitého. V rámci experimentu byly testovány různé typy keramického plniva (oxid hlinitý, kalcinovaná jíl a keramický prášek na bázi kordieritu). Sledována byla distribuce velikosti částic a váhový podíl plniva. Pro stanovení reologických vlastností připravených hmot byla použita oscilační reometrie s malou amplitudou v deformačně řízeném režimu 0,01% s úhlovou frekvencí 10 rad / s. Výpal porézních substrátů byl realizován v teplotním rozsahu 1100 - 1300 ° C.
Abstrakt EN: This paper presents results from experimental study on microstructural and mechanical properties of geopolymer-based foam filters. The process for making porous ceramic-like geopolymer body was experimentally established, consists of (a) geopolymer paste synthesis, (b) ceramic filler incorporation, (c) coating of open-celled polyurethane foam with geopolymer mixture, (d) rapid setting procedure, (e) thermal treatment. Geopolymer paste was based on potassium silicate solution n(SiO2)/n(K2O)=1.6 and powder mixture of calcined kaolin and precipitated silica. Various types of ceramic granular filler (alumina, calcined schistous clay and cordierite) were tested in relation to aggregate gradation design and particle size distribution. The small amplitude oscillatory rheometry in strain controlled regime 0.01% with angular frequency 10 rad/s was applied for determination of rheology behavior of prepared mixtures. Thermal treatment conditions were applied in the temperature range 1100 –1300 °C. The developed porous ceramic-like foam effectively served as a substrate for highly active nanoparticles of selected Fe+2 spinels. Such new-type of nanocomposite was tested as a heterogeneous catalyst for technological process of advanced oxidative degradation of resistive antibiotics occurring in waste waters.
Klíčová slova

Zpět

Patička