Přejít k obsahu


Biomaterials and Nanotechnology Approach to Medical Enhancement : Chapter 21

Citace:
KOVÁŘÍK, T., KŘENEK, T., BĚLSKÝ, P., ŠESTÁK, J. Biomaterials and Nanotechnology Approach to Medical Enhancement : Chapter 21. In Thermal Physics and Thermal Analysis. Cham, Switzerland : Springer International Publishing, 2017, s. 449-470. ISBN: 978-3-319-45897-7
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Biomaterials and Nanotechnology Approach to Medical Enhancement : Chapter 21
Rok vydání: 2017
Místo konání: Cham, Switzerland
Název zdroje: Springer International Publishing
Autoři: Ing. Tomáš Kovářík Ph.D. , Ing. Tomáš Křenek Ph.D. , Mgr. Petr Bělský Ph.D. , Prof. Ing. Jaroslav Šesták DrSc., dr. h. c.
Abstrakt CZ: V posledních několika desetiletích se vědní obor biomateriálů významně rozvijí v oblasti regenerace a náhrady poškozených tkání. Značný rozvoj je také v oblasti aplikace multifunkčních nanočástic pro biomedicínské aplikace. Pokroky v oblasti základního i aplikovaného výzkumu zažívá též obor Nanomedicíny a to na poli buněčných, preklinických i klinických studií. Tato kapitola se zaměřila na klíčové aspekty aplikace tradičních biomateriálů, jejich modifikace/vylepšení pomocí vhodných nanomateriálů a jejich chování v biologickém prostředí.
Abstrakt EN: Over the past few decades, biomaterial science has emerged as a new field in which a regeneration or replacement of damaged tissue has become one of the main focuses. Also, great advances in the application of multifunctional nanoparticles for biomedical applications have been made. Implementation of nanomedicine in cellular, preclinical, and clinical studies has led to exciting advances ranging from fundamental to applied research. This chapter will examine the key aspects of application of traditional biomaterials, their physicochemical properties, and behavior in biological system. Moreover, the unique properties of nanomaterials are highlighted in relation to their vast nanostructural characteristics and the field of application. With 164 references.
Klíčová slova

Zpět

Patička