Přejít k obsahu


Study of durability when machining inconel 718 with pm-hss drills

Citace:
ŠIMEČEK, J., ZETEK, M., KUČEROVÁ, L. Study of durability when machining inconel 718 with pm-hss drills. In ERIN 2017: Papers Proceedings. Ústí nad Labem: Jan Evengelista Purkyně University in Ústí nad Labem, 2017. s. 157-164. ISBN: 978-80-7561-056-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Study of durability when machining inconel 718 with pm-hss drills
Rok vydání: 2017
Místo konání: Ústí nad Labem
Název zdroje: Jan Evengelista Purkyně University in Ústí nad Labem
Autoři: Ing. Jiří Šimeček , Ing. Miroslav Zetek Ph.D. , Doc. Ing. Ludmila Kučerová Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabýva rozdíli mezi různými druhy PM-HSS (rychlořezná nástrojová ocel vyrobená práškovou metalurgií) substrátů šroubovitých vrtáků při obrábění Inconelu 718. Provedené testy jsou zaměřeny na vliv různých nástrojových materiálů na životnost nástroje, řezné síly, stav obrobku a řezný proces obecně. Dále je také zaměřen na ovlivnění formování nárůstků substrátem. V experimentu byly použity vrtáky o průměru 10 mm se stejnou geometrií a řeznými podmínkami. Jedná se o mělké vrtání (1D) s použitím nízké řezné rychlosti a velkého posuvu. Tento způsob obrábění je také nazýván jako „studené vrtání“. Experiment je proveden ve dvou krocích pro lepší reprodukovatelnost výsledků. První je vrtání „doplna“ a druhý je proveden s předvrtáním kvůli eliminaci ovlivnění výsledků příčným ostřím.
Abstrakt EN: Article deal with differences between different kinds of PM-HSS (Powder Manufactured High Speed Steel) substrates of twist drill when Inconel 718 is machined. The tests are focused on the effects of different tool materials on a tool durability, cutting forces, workpiece conditions and machining process in general but on the other hand it is focused on the influence of the drills substrate on formation of the BUE (build up edge). For the experiments 10 mm diameter twist drills with the same geometry and cutting conditions were used. It is all about shallow hole making (1D) with dry cutting conditions, low velocity of cutting and high feeds. It is called cold drilling. The experiment is made in two steps for better reproducibility of results. The first one is full diameter drilling and the second one is made with pre-drilled holes due to the elimination of chisel edge affect.
Klíčová slova

Zpět

Patička