Přejít k obsahu


The effect of the material surface oxidation on laser light absorption

Citace:
HRUŠKA, M., TESAŘ, J., VOSTŘÁK, M., SMAZALOVÁ, E. The effect of the material surface oxidation on laser light absorption. In 4. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE MODERNÍ TRENDY KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLŮ. Bristol: IOP Publishing Ltd., 2017. s. nestránkováno. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1757-8981
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The effect of the material surface oxidation on laser light absorption
Rok vydání: 2017
Místo konání: Bristol
Název zdroje: IOP Publishing Ltd.
Autoři: Ing. Matěj Hruška , Ing. Jiří Tesař Ph.D. , Ing. Marek Vostřák , Ing. Eva Smazalová
Abstrakt CZ: Tato studie zkoumá vliv stavu povrchu na jeho interakci s laserovým paprskem. Tento vztah byl testován na frézovaných vzorcích z oceli EN 10083-2: C45. Frézovaný povrch o drsnosti 1,6 byl modifikován vytvořením vrstvy oxidu. Oxidické vrstvy byly vytvořeny pevnolátkovým pulzním laserem se skenovací optikou. Modifikované vzorky byly zpracovány vysoce výkonným diodovým laserem se širokým svazkem. Teplota povrchu byla během tohoto procesu měřena termokamerou. U všech modifikovaných vzorků byla měřena povrchová tvrdost, hloubkový profil tvrdosti a hodnoty emisivity. Předpokládá se vliv před-úpravy na tvrdost a mikrostrukturu. Cílem práce je popsat vztah mezi parametry vytvořené vrstvy oxidu a jeho vlivem na absorpci laserového paprsku.
Abstrakt EN: This study examines the influence of surface condition on its interaction with a laser beam. The relation was tested on milled C45 steel samples with a different width of created oxide layer. The milled surface with roughness 1.6 was modified by the creation of oxide layer. The oxide layers were created by solid state pulsed laser with scanning optics. The modified samples were processed by high power diode laser with a wide spread beam. The surface temperature was measured by the thermal camera during this process. The surface hardness and hardness depth profile were measured for all modified samples and the emissivity values were measured. The effect of pretreatment on hardness and microstructure will be discussed. The goal of this paper is to describe the relation between the parameters of created oxide layer and its effect on laser beam absorption.
Klíčová slova

Zpět

Patička