Přejít k obsahu


RIZIKOVÝ KAPITÁL – MOŽNOST FINANCOVÁNÍ PODNIKŮ

Citace:
DVOŘÁKOVÁ, L. RIZIKOVÝ KAPITÁL – MOŽNOST FINANCOVÁNÍ PODNIKŮ. Plzeň : FEK, ZČU, 2017.
Druh: POSUDEK
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2017
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: FEK, ZČU
Autoři: Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: Oponentský posudek habilitační práce Ing. Jaroslavy Rajchlové, Ph.D. na téma Rizikový kapitál - možnost financování podniku. Oponentský posudek byl zpracován na žádost Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Klíčová slova

Zpět

Patička