Přejít k obsahu


IMPORTANCE OF TREASURY MANAGEMENT FOR INVESTMENTS DECISIONS

Citace:
KRONYCH, J., DVOŘÁKOVÁ, L., MALÁ, A. IMPORTANCE OF TREASURY MANAGEMENT FOR INVESTMENTS DECISIONS. In AKTUÁLNE PROBLÉMY PODNIKOVEJ SFÉRY 2017. Bratislava: EKONÓM, 2017. s. 596-605. ISBN: 978-80-225-4422-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: IMPORTANCE OF TREASURY MANAGEMENT FOR INVESTMENTS DECISIONS
Rok vydání: 2017
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: EKONÓM
Autoři: Ing. Jiří Kronych , Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc. , Ing. Andrea Malá
Abstrakt CZ: Příspěvek prezentuje výsledky kvalitativního a kvantitativního výzkumu v oblasti integrace metod treasury a investičního managementu. Primárním cílem výzkumu bylo vyhodnotit, zda financování investice s využitím vybrané metody cash poolingu bude mít vliv na hodnocení efektivnosti investice. V rámci kvalitativního výzkumu byla provedena analýza a hodnocení treasury managementu a podnikového pojetí investic. Kvantitativní výzkum formou case study byl zaměřen na hodnocení využití vybrané metody treasury managementu v procesu hodnocení investice. Výsledky kvantitativního výzkumu prokázaly, že využití financování investice pomocí cash poolingu významně zlepšilo efektivnost investice kontextu úspory úrokových nákladů.
Abstrakt EN: The paper presents the results of qualitative and quantitative research in the field of treasury methods and investment management integration. The primary aim of the research article was analysis and evaluation, if the financing of the investment with a contribution of the cash pooling has the impact to the evaluation of the investment. In a qualitative research the analysis and evaluation of the treasury management and investment management was made. In quantitative research the evaluation of the investment with a treasury mangement contribution was made as a case study. The results proved, that the investment financing with a cash pooling significantly improved the efficiency of the investment in a way of interest costs saving.
Klíčová slova

Zpět

Patička