Přejít k obsahu


Evaluace investičních strojírenských záměrů v podnikatelské praxi

Citace:
DVOŘÁKOVÁ, L. Evaluace investičních strojírenských záměrů v podnikatelské praxi. Plzeň : ZČU, FEK, KFU, 2017.
Druh: POSUDEK
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2017
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ZČU, FEK, KFU
Autoři: Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: Recenzentský posudek doktorské disertační práce Ing. et Ing. Daniely Vysloužilové na téma Evaluace investičních strojírenských záměrů v podnikatelské praxi, vyžádaný Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.
Klíčová slova

Zpět

Patička