Přejít k obsahu


Jídlo a paměť

Citace:
Fatková, G., Šlehoferová, T., Königsmarková, A. Jídlo a paměť. Plzeň, 21.04.2017 - 21.04.2017.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Food and memory
Rok vydání: 2017
Autoři: Mgr. Gabriela Fatková Ph.D. , PhDr. Tereza Šlehoferová Ph.D. , Mgr. Andrea Königsmarková Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Cílem setkání je sdílení poznatků a zkušeností mezi odborníky, kteří se ve svém výzkumu zabývají tématem stravy a stravování. Diskutována byla škála výzkumných problémů, jimž se věnují navzájem příbuzné obory (historie, etnografie, literární vědy). Odborníci společně promýšleli určité téma vztahující se k stravě a stravování (např. stravování v minulosti, jídlo a jazyk, jídlo a politika identit, zpracování stravy jako součást ne-veřejné životní zkušenosti, recepty a kuchařky jako pramen) v široké perspektivě společenských věd.
Abstrakt EN: The aim of the meeting is to share knowledge and experience among experts who deal with food and diet in their research. A range of research issues were dealt with by related fields (history, ethnography, literary science). Experts have jointly considered a food and diet issues (eg eating in the past, food and language, food and identity politics, food processing as part of non-public life experiences, recipes and cookbooks as a source) in a broad perspective of social sciences.
Klíčová slova

Zpět

Patička