Přejít k obsahu


Výkonový stejnosměrný regulovaný zdroj 113kW/1kA

Citace:
FOŘT, J., PITTERMANN, M. Výkonový stejnosměrný regulovaný zdroj 113kW/1kA. In Elektrické pohony : XXXV. konference (ELPO 2017). Plzeň: Česká elektrotechnická společnost ČSVTS, 2017. s. 1-22. ISBN: 978-80-02-02724-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: DC power source 113kV/1kA
Rok vydání: 2017
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Česká elektrotechnická společnost ČSVTS
Autoři: Ing. Jiří Fořt Ph.D. , Doc. Ing. Martin Pittermann Ph.D.
Abstrakt CZ: V článku je stručně popsán výběr vhodné topologie polovodičového měniče speciálního výkonového zdroje 113kW/1kA. Požadavkem na zdroj bylo zajištění výstupního proudu cca 1kA s minimálním zvlněním proudu v zátěži. S ohledem na tento poměrně velký výkon a dále s ohledem možnost dodatečné instalace do stávajícího areálu objektů „neprůmyslového charakteru“ bylo jako další hledisko dále řešen požadavek na minimální negativní vlivy zdroje na okolní zařízení.
Abstrakt EN: This paper describes the problems of design of special high power DC-source 110V/1kA. Emphasis was placed on the issue of minimizing the negative impact of resources on low-frequency disturbance on power supply network.
Klíčová slova

Zpět

Patička