Přejít k obsahu


Vliv křemíku na vývoj mikrostruktury ocelí při izotermické prodlevě v oblasti teplot bainitické transformace

Citace:
PEKOVIĆ, M., JENÍČEK, Š., VOREL, I., KÁŇA, J., OPATOVÁ, K. Vliv křemíku na vývoj mikrostruktury ocelí při izotermické prodlevě v oblasti teplot bainitické transformace. Strojírenská technologie, 2017, roč. 22, č. 1, s. 53-57. ISSN: 1211-4162
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Effect of Silicon on Microstructural Evolution of Steels during Isothermal holding in Bainitic Transformation Temperatures.
Rok vydání: 2017
Autoři: Michal Peković , Ing. Štěpán Jeníček , Ing. Ivan Vorel , Ing. Josef Káňa , Kateřina Opatová
Abstrakt CZ: Během ochlazování austenitu mezi teplotami perlitické a martenzitické přeměny vzniká v závislosti na podmínkách zpracování struktura známá jako bainit. U běžných ocelí s nízkým obsahem křemíku je tvořena jehlicemi uhlíkem přesyceného bainitického feritu a nelamelárními karbidy. Tato transformace vykazuje známky polodifuzního charakteru. Jehlice feritu jsou tvořeny smykovými mechanismy a v materiálu probíhá pouze difuze uhlíku. V závislosti na teplotě transformace uhlík difunduje z feritu a tvoří karbidy na fázovém rozhraní bainitický ferit – austenit, nebo tvoří karbidy uvnitř jehlic bainitického feritu, přičemž tato transformace probíhá téměř do úplného rozpadu austenitické fáze. V případě vyššího obsahu křemíku je tvorba karbidů ve struktuře omezena. Uhlík difundující z jehlic bainitického feritu obohacuje okolní austenit, který může v závislosti na podmínkách izotermického zpracování zůstat ve struktuře zachován a nedochází k jeho rozpadu.
Abstrakt EN: During cooling in the region between pearlitic and martensitic transformation temperatures, austenite transforms into a phase known as bainite. Bainite consists of needles of bainitic ferrite which are super-saturated with carbon, and non-lamellar carbides. Bainitic transformation has some semi-diffusional aspects. The ferrite needles form by the shear mechanism, whereas diffusion in the material only involves carbon atoms. Depending on the transformation temperature, carbon either migrates from ferrite and forms carbides at the bainitic ferrite-austenite interphase interface, or forms carbides within bainitic ferrite needles. The outcome of bainite transformation strongly depends on chemical composition of the material. One of the elements which can be used to alter the resulting structure is silicon. When the silicon content is low, bainite transformation continues until almost all austenite has decomposed. The resulting structure consists of needles of super-saturated bainitic ferrite and carbide precipitates. Depending on the transformation temperature, these precipitates are found either at the bainitic ferrite-austenite interphase interface, or within ferrite needles. At higher silicon levels, carbide formation is suppressed. Instead of forming carbides, the carbon atoms which migrate from the super-saturated needles of bainitic ferrite enrich the surrounding austenite. Depending on isothermal treatment conditions, the carbon-enriched austenite may remain stable in the microstructure.
Klíčová slova

Zpět

Patička