Přejít k obsahu


Microstructure and sliding wear properties of HVOF sprayed, laser remelted and laser clad Stellite 6 coatings

Citace:
HOUDKOVÁ - ŠIMŮNKOVÁ, Š., PALA, Z., SMAZALOVÁ, E., VOSTŘÁK, M., ČESÁNEK, Z. Microstructure and sliding wear properties of HVOF sprayed, laser remelted and laser clad Stellite 6 coatings. Surface and Coatings Technology, 2017, roč. 318, č. MAY 25 2017, s. 129-141. ISSN: 0257-8972
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Microstructure and sliding wear properties of HVOF sprayed, laser remelted and laser clad Stellite 6 coatings
Rok vydání: 2017
Autoři: Ing. Šárka Houdková - Šimůnková Ph.D. , Zdeněk Pala , Ing. Eva Smazalová , Ing. Marek Vostřák , Ing. Zdeněk Česánek Ph.D.
Abstrakt CZ: Mikrostruktura a třecí vlastnosti Co-Cr-W povlaků byly hodnoceny v závisloti na technologii nanášení. HVOF stříkaný povlak, povlak přetavený laserem a laserově navařený povlak byly hodnoceny pomocí SEM, XRD a ASTM G-133. MIkrostruktura povlaků se v závislosti na depoziční technologii lišila zejména ve velikosti zrn a fázovém složení. XRD analýzy ve stopě po opotřebení prokázaly napěťově indukovanou fázovou transformaci během opotřebení laserov přetavených vzorků. Rozdíly v mokrostruktuře povlaků vedly k rozdílnému chování během testů kluzného tření
Abstrakt EN: The microstructure and sliding wear properties of Co-Cr-Walloy (Stellite 6) coatings were studied in the dependence on the deposition technology. The HVOF as-sprayed, laser remelted HVOF sprayed and laser clad coatings were evaluated by SEM, XRD and ASTM G-133 reciprocating slidingwear test. In dependence on used deposition technology, the microstructure of coating varied namely in terms of grain size and phase composition. The XRD analyses in the wear track revealed that the strain-induced fcc-to-hcp transformation is taking part during wear of laser remelted HVOF sprayed coatings. The difference of the phase composition, grain size and strain-induced fcc-to-hcp transformation was shown to be responsible for differences in the sliding wear behaviour.
Klíčová slova

Zpět

Patička