Přejít k obsahu


Evolution of microstructure and mechanical properties during Q&P processing of medium-carbon steels with different silicon levels

Citace:
JENÍČEK, Š., VOREL, I., KÁŇA, J., OPATOVÁ, K., RUBEŠOVÁ, K., KOTĚŠOVEC, V., MAŠEK, B. Evolution of microstructure and mechanical properties during Q&P processing of medium-carbon steels with different silicon levels. In IOP Conference Series-Materials Science and Engineering. Bristol: IOP PUBLISHING LTD, 2017. s. 1-6. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1757-8981
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Evolution of microstructure and mechanical properties during Q&P processing of medium-carbon steels with different silicon levels
Rok vydání: 2017
Místo konání: Bristol
Název zdroje: IOP PUBLISHING LTD
Autoři: Ing. Štěpán Jeníček , Ing. Ivan Vorel , Ing. Josef Káňa , Kateřina Opatová , Kateřina Rubešová , Ing. Vratislav Kotěšovec , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: Vývoj mikrostruktury v průběhu tepelného zpracování sehrává zásadní roli pro výsledné mechanické vlastnosti ocelí. Právě mechanické vlastnosti ve spojení s technologickými vlastnostmi jako je svařitelnost, tvařitelnost, obrobitelnost a jejich optimální kombinace jsou v současné době velmi diskutovaným tématem v širokém spektru strojních odvětví. Tak vznikají požadavky na vývoj ocelí s vysokou pevností, dobrou tvařitelností, z nichž lze vyrábět součásti s vysokou odolností vůči porušení a vysokou životností. Jedním z příkladů takových ocelí jsou aktuálně i martenzitické oceli, zpracované metodou Q-P. Výsledné vlastnosti těchto ocelí jsou dány jednak parametry zpracování, jednak jsou závislé na způsobu legování a zejména na obsahu křemíku, jenž má na vývoj mikrostruktury a tedy mechanických vlastností při Q-P zpracování zásadní vliv.
Abstrakt EN: Evolution of microstructure during heat treatment plays a fundamental role in the resulting mechanical properties of steel. Today, mechanical properties in conjunction with technological properties, such as weldability, formability, and machinability, and their optimum combinations, are widely discussed in a number of mechanical engineering disciplines. In this manner, requirements arise for developing steels which could offer high strength and good formability, and which could be used for making parts with high resistance to failure and with a long life. One present-day example of such steels involves Q&P-processed martensitic steels. Their properties are dictated by their treatment, as well as their alloying, particularly by the silicon content. Silicon fundamentally affects microstructure evolution during Q&P processing and, as a result, mechanical properties. With this way it is possible to receive microstructures consinsting of martensite and retained austenite with an ultimate tensile stress of more than 1600 MPa and a uniform elongation of more than 12 %.
Klíčová slova

Zpět

Patička